menu
poklici prihodnosti
VIRS Primorske izvaja v kariernemu centru naslednje aktivnostmi:

psiho-diagnostična testiranja po Hollandovem modelu Iskanje poklicne poti, ki omogoča prepoznanje osebnostnega tipa ter skladnost poklicnih želja ter študijske usmeritve s posameznikovimi interesi, dejavnostmi, zmožnostmi, oceno samega sebe ipd..
psiho-diagnostično testiranje Osebnih vrednot (lestvica osebnih vrednot), ki omogoča vpogled v temeljna spoznanja o človekovi osebnosti in motivaciji. Udeleženci spoznajo pomembnost lastnih osebnih vrednot, ki se testirajo s pomočjo psiho-diagnostičnega pripomočka LOV (lestvica osebnih vrednot), ki omogoča hiter vpogled v motivacijsko strukturo tako mladostnikov kot odraslih. Ljudje presojajo 24 vrednot kot življenjska vodila, tj. tiste idealizirane cilje h katerim je v življenju brezpogojno vredno težiti in v doseganje katerih je vredno vlagati energijo.
• individualne in skupinske delavnice Nevro-lingvističnega programiranja (NLP) za študente in dijake.  Na individualnih ali skupinskih srečanjih se udeleženci lahko seznanijo z najnovejšimi znanji iz področja Nevro-lingvističnega programiranja (NLP) ter praktičnimi vajami. Nevro - lingvistično programiranje (NLP) je zbirka orodij in metod, ki nam pomagajo, da izboljšamo naše življenje in delo in je v svetu ena izmed najbolj priznanih metod za osebnostno rast. NLP se lahko uporablja na številnih področjih: v znanosti, medicini, šolstvu, športu, skratka na vseh področjih, kjer želimo povečati naš potencial. Posamezniki lahko spoznajo več o tem, kako lahko z uporabo znanj NLP - ja izboljšajo komunikacijo, samozavest, učenje, izboljšajo oz. spremenijo občutke, prepričanja, spremenijo navade, izboljšajo strategije, premagajo strahove itd..
• organiziramo in izvajamo različne delavnice na temo kariernega razvoja (pisanje CVjev, motivacijskih pisem, priprava na zaposlitveni razgovor ipd.);
• nudimo informacije o možnostih za formalno in neformalno pridobivanje kompetenc;
• pomoč pri oblikovanju kariernega portfolija, spremljanju karierne poti študenta oz. diplomanta in povezovanju študentov z gospodarstvom;
• povezovanju študentov z gospodarstvom /tudi z našimi ustanovitelji (obiski v njihova okolja);
• pripravljamo in pomagamo diplomantom pri iskanju zaposlitve;
• povezujemo univerzitetno okolje z delodajalci;
• zbiramo in posredujemo informacije o štipendijah, prostih delovnih mestih, poletnih šolah, praktičnih usposabljanjih doma in v tujini;

Za vse potrebne informacije in prijave na individualna karierna svetovanja pišite na e – pošto teja.valencic@virs-primorske.si.

Kontakt:
mag. Teja Valenčič
vodja projektov VIRS Primorske
licencirani in certificirani praktik Nevro-lingvističnega programiranja, praktik testiranja vrednot in Hollandovega modela Izbire poklicne poti

Lokacija:
pisarna št. 6, (I. nadstropje EDA center)
24.03. 37. Business Meetups Nova Gorica
06.03. Roadshow Nova Gorica
09.12. 34. Business Meetups Nova Gorica
arhiv novic
novice kariernega centra
20.11. 13. Business Meetups Nova Gorica
16.06. 10. Business Meetups Nova Gorica,
11.06. Prva poletna šola za vse študente VIRS Primorske
arhiv novic
VIRS kot partner
SSN
Eurocampus
CUG